تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

پروژه هاي آماري جديد - سال 1392

 لیست پروژه های آماری جدید و قدیمی - ولی غلامی 09125879258 

 

راهنما : ابتدا برای مشاهده نمونه هر فایل بر روی " برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید" هرفایل کلیک کنید. در فایل نمونه تمامی توضیحات (قیمت ، نحوه خرید ، نمودارهای پروژه و...) درج شده است. بعد از مشاهده در صورتی که مایل به دریافت پروژه ها بودید هزینه آن را واریز کنید.

01- پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12ص
قیمت : 5000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

02- جمع نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار 15ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

03- ميزان بارندگي ساليانه در شهرستانهاي كشور در سال 1389 14ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

04- پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص
قیمت : 5000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

05- آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص
قیمت : 6000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

06- پروژه آمار استفاده از تلويزيون 11 ص
قیمت : 4000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

07- مجموعه افرادي كه براي دريافت خون و دادن خون به بانك خون مراجعه نموده اند 13ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

08- بررسی جمعیت روستای بلغان 24ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

09- پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
قیمت : 10000 تومان
دارای پرسشنامه (11 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

10- آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14ص
قیمت : 8000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

11- آمار سن 50 نفر از افراد 8ص
قیمت : 4000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

12- آمار طلاق - قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15ص
قیمت : 5000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

13- آمار مربوط به مسافت هفت شهر كشورمان 7ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

14- آمار مطالعه و تأثيرات ناشي از آن بر جامعه  30 داده 10ص
قیمت : 6000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

15- آمار ميانگين اضطراب در خانواده 20ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

16- پروژه آمار ميانگين قد دانش آموزان 13ص
قیمت : 8000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

17- آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22ص
قیمت : 6000 تومان
دارای پرسشنامه (7 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

راهنما : ابتدا برای مشاهده نمونه هر فایل بر روی " برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید" هرفایل کلیک کنید. در فایل نمونه تمامی توضیحات (قیمت ، نحوه خرید ، نمودارهای پروژه و...) درج شده است. بعد از مشاهده در صورتی که مایل به دریافت پروژه ها بودید هزینه آن را واریز کنید.

 

18- ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 18ص
قیمت : 8000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

19- اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 ص
قیمت : 5000 تومان

دارای پرسشنامه (10 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

20- انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ 13ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

21- بررسي آمار بیماران يك مركز درمانی 18ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

22- بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 22ص
قیمت : 8000 تومان
 
دارای پرسشنامه (9 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

23- بررسي ارتباط بين اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ايام تعطيل 26ص
قیمت : 6000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

24- بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13ص
قیمت : 5000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

25- بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

26- بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13ص
قیمت : 6000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

27- بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) 12ص
قیمت : 7000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

28- بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14ص
قیمت : 6000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

29- بررسي معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21ص
قیمت : 6000 تومان

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

30- بررسی نمرات درس رياضي و زبان 25 دانش آموز 8ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

31- مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني 18ص
قیمت : 6000 تومان
دارای پرسشنامه (7 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

32- پروژه آمار ایدز 20ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

33- پروژه آمار بررسي ميزان علاقه دانش آموزان و كسب نمرات در دو درس فيزيك و آمار 22ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

34- پروژه آمار بررسي نقش افراد در ميزان چگونگي دچار شدن به افسردگي و از بين رفتن آن 22ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (6 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

راهنما : ابتدا برای مشاهده نمونه هر فایل بر روی " برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید" هرفایل کلیک کنید. در فایل نمونه تمامی توضیحات (قیمت ، نحوه خرید ، نمودارهای پروژه و...) درج شده است. بعد از مشاهده در صورتی که مایل به دریافت پروژه ها بودید هزینه آن را واریز کنید.

35- پروژه آمار بررسي نمرات كسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبيات 22ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

36- تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (20 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

37- پروژه آمار معدل دانش آموزان 16ص
قیمت : 6000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

38- پروژه آمار ميزان علاقه دانش آموزان به موسيقي 20ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

39- تاثیر موسیقی بر یادگیری 22ص
قیمت : 7000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

40- مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

41- وزن  50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو 12 ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

42- هدف و مقصود واقعي ما از ديدن فيلم چيست 21ص
قیمت : 4000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

43- یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

44- پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائلرياضي علاقه منديد؟ 10ص
قیمت : 4000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

45- پروژه آمار بررسي آماري تعداد دقايق مكالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموزان دبيرستاني 19ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

46- پروژه آمار بررسي آماري مقايسه علاقه دانش آموزان به رنگهاي مختلف 16ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

47- پروژه آمار بررسي آماري ميزان مصرف روزانه آب ميوه در بين دانش آموزان دبيرستاني 21ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

48- پروژه آمار بررسي چگونگي نقش افراد در ميزان كسب شادي و نشاط خود 22ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (6 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

49- پروژه آمار بررسي چگونگي نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

50- پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

51- پروژه آماري بررسي ميزان حفظ حجاب در موقعيت هاي مختلف 13ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (20 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

52- بررسی تعداد جلسات شرکت ۵۰ نفر از دانش آموزان در مراسم دعای توسل  ۱۱ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

53- پروژه آمار قیمت دلار در ۲۰ سال گذشته  ۱۶ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

54- بررسی ساعات مطالعه دانش آموزان در طول روز ۱۱ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

55- آمار ساعاتی را که دانش آموزان در یک هفته از کامپیوتر برای انجام فعالیت های درسی استفاده می کنند. ۱۶ص
قیمت : 4000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

56- پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب ۵۰ص
قیمت : 6000 تومان
دارای پرسشنامه (11 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

57- پروژه آمار بررسی دانش آموزان سیگاری و غیر سیگاری و ارتباط آن با افت تحصیلی ۱۵ص
قیمت : 5000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

58- بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست ۱۲ص
قیمت : 6000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

59- پروژه آماری بررسی تراز دانش آموزان کانون ۲۰ص
قیمت : 6000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

60- بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دروس غیرتخصصی ۱۰ص
قیمت : 5000 تومان
برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

 

61- پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان ۵۰ص
قیمت : 8000 تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)

برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید

راهنما : ابتدا برای مشاهده نمونه هر فایل بر روی " برای دانلود نمونه این پروژه آمار کلیک کنید" هرفایل کلیک کنید. در فایل نمونه تمامی توضیحات (قیمت ، نحوه خرید ، نمودارهای پروژه و...) درج شده است. بعد از مشاهده در صورتی که مایل به دریافت پروژه ها بودید هزینه آن را واریز کنید.

 

 

لیست جدیدترین پروژه های آماری سال 1393 تمامی پروژه های زیر شامل همه مباحث آماری می باشند.

 

دانش آموزان تهرانی می توانند بصورت حضوری مراجعه کنند و پروژه خود را بصورت پرینت شده و رنگی تحویل بگیرند.

دانش آموزان سایر استان ها هم می توانند بصورت پرینت شده از طریق پست دریافت کنند.

 

جهت توضیحات بیشتر (پروژه های آماری جدید) با شماره های زیر تماس بگیرید.

 ۵۸ ۸۳۰ ۵۸ – ۰۹۳۷ | ۵۸ ۷۹۲ ۵۸ – ۰۹۱۲ غلامی

 

 پروژه های زیر شامل تمامی مباحث آماری :

جدول فراوانی،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودارمستطیلی،نمودار چندبر،نمودارساقه و برگ،نمودار جعبه ای، مد، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات می باشد.

****پروژه های آماری جدید پرسشنامه دار****

این پروژه ها بسیار عالی، مرتب و رنگی می باشند.

دارای : مقدمه، هدف از انجام پروژه، چگونگی انجام پروژه ،
پرسشنامه تمامی مباحث آماری و نتیجه گیری هرسوال می باشد.

 

پروژه آمارآلودگی هوای تهران ۷سوال ۱۴ صفحه قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

پروژه آمارارتباط دانش آموزان با جنس مخالف ۱۱سوال ۱۸ صفحه قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار درمورد شب یلدا ۸سوال ۱۵ صفحه قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار درمورد شوخی و شوخی کردن۱۰سوال ۱۶ صفحه قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار درمورد کتاب و کتابخوانی۵سوال ۱۰ صفحه قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

پروژه آماربانکداری الکترونیک ۱۰سوال ۱۸ صفحه قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان
پروژه آمار تاثیرمطالعه غیردرسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۹سوال ۳۲ صفحه قیمت : ۲۸٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار تاثیرموسیقی بر دانش آموزان ۱۵سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار اثراتروشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق ۱۱سوال ۱۸صفحه قیمت :۱۸٫۰۰۰ تومان

پروژه آمارچگونگی رفتار دانش آموزان در خانواده و مدرسه و جامعه ۱۸سوال ۳۰ صفحه قیمت : ۲۷٫۰۰۰ تومان

پروژه آمارچهارشنبه سوری۵سوال ۱۰ صفحه قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان
پروژه آمار خانه تکانی۷سوال ۱۲ صفحه قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار خرید نوروزی از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی ۶سوال ۱۲ صفحه قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب ۸سوال ۱۵ صفحه قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به نماز خواندن ۱۵سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ورزش ۱۲سوال ۲۰ صفحه قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر افزایش یادگیری دانش آموزان ۱۶سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر محبوبیت معلم در بین دانش آموزان ۲۰سوال ۳۲ صفحه قیمت : ۳۰٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار عوامل موثر در مطالعه غیردرسی دانش آموزان ۱۲سوال ۲۰ صفحه قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار مد و مدگرایی در دانش آموزان دختر ۱۵سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار میزان استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و اینترنت و تاثیرات آن ۲۰سوال ۳۲ صفحه قیمت : ۳۰٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار میزان ترس و استرس از امتحان ۱۵سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار میزان تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان ۱۵سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار میزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه۱۲سوال ۲۰ صفحه قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار نان ۱۰سوال ۱۶ صفحه قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان ۹ سوال ۱۵ صفحه قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد خانواده خود – ۱۵سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد دوستان خود – ۱۵سوال ۲۵ صفحه قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار نگرش افراد نسبت به سالمندان ۲۰سوال ۳۲ صفحه قیمت : ۳۰٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ۵ رشته ورزشی ۵سوال – تمامی مباحث آماری ۱۰ صفحه قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

 

****پروژه های آماری جدید بدون پرسشنامه****

پروژه آمار ازدواج ثبت شده کل کشور از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۸۰ ۴۲داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار برق مصرفی ۱۰۰ خانواده ۱۰۰داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار جمعیت شهرهای استان تهران سال ۱۳۹۱ ۳۷داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار دمای هوای تهران در ۳ماه تابستان ۱۳۹۱ ۹۳داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار طول زندگی و طلاق در سال ۱۳۹۰ ۲۳داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار قد دانش آموزان ۵۰ داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی۳۰استان کشور درسال ۱۳۹۰ ۳۰داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان
پروژه آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات در سفرهای نوروزی ۱۳۹۱ ۳۱داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰تومان

پروژه آمار میزان ریشتر ۵۷ زمین لرزه در ایران و جهان ۵۷ داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار نمرات ریاضی ۵۰ دانش آموز ۵۰داده ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار میزان تورم سالیانه پس از انقلاب (از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸) ۳۲سال ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پروژه آمار میزان بیکاری سال ۱۳۹۱ استان های کشور ۳۱ استان ۱۵ صفحه قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

لیست جدیدترین پروژه های آماری سال 1393 تمامی پروژه های زیر شامل همه مباحث آماری می باشند.

 

دانش آموزان تهرانی می توانند بصورت حضوری مراجعه کنند و پروژه خود را بصورت پرینت شده و رنگی تحویل بگیرند.

دانش آموزان سایر استان ها هم می توانند بصورت پرینت شده از طریق پست دریافت کنند.

 

جهت توضیحات بیشتر (پروژه های آماری جدید) با شماره های زیر تماس بگیرید.

۵۸ ۸۳۰ ۵۸ – ۰۹۳۷ | ۵۸ ۷۹۲ ۵۸ – ۰۹۱۲ غلامی

 

 پروژه های زیر شامل تمامی مباحث آماری :

جدول فراوانی،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودارمستطیلی،نمودار چندبر،نمودارساقه و برگ،نمودار جعبه ای، مد، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات می باشد.


برچسب‌ها: پروژه آمار سال دوم دبيرستان, پروژه آمار دوم انساني, پروژه آمار دوم رياضي, پروژه آمار, تحقيق و پروژه آمار دبيرستان
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر